{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"4938","categories":["1211"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"metalac-duboka-serpa-raspevana-kuvarica-22cm53l_1.jpg","img_alt":"Metalac duboka \u0161erpa RASPEVANA KUVARICA 22cm\/5,3l ","img_title":"Metalac duboka \u0161erpa RASPEVANA KUVARICA 22cm\/5,3l "},{"image":"metalac-duboka-serpa-raspevana-kuvarica-22cm53l_2.jpg","img_alt":"Metalac duboka \u0161erpa RASPEVANA KUVARICA 22cm\/5,3l ","img_title":"Metalac duboka \u0161erpa RASPEVANA KUVARICA 22cm\/5,3l "},{"image":"metalac-duboka-serpa-raspevana-kuvarica-22cm53l_3.jpg","img_alt":"Metalac duboka \u0161erpa RASPEVANA KUVARICA 22cm\/5,3l ","img_title":"Metalac duboka \u0161erpa RASPEVANA KUVARICA 22cm\/5,3l "}],"additional_image_count":3,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"serpe-i-lonci\/metalac-duboka-serpa-raspjevana-kuvarica-22cm57l","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"code":"178813","bar_code":"8600034129009","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"22.18","image":"metalac-duboka-serpa-raspevana-kuvarica-22cm57l.jpg","weight":"1.83","shipping_price":null,"ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"22.18","tax":"21","promote_on_home":"0","sef_name":"serpe-i-lonci\/metalac-duboka-serpa-raspjevana-kuvarica-22cm57l","sef_name_old":"serpe-i-lonci\/metalac-duboka-serpa-raspevana-kuvarica-22cm57l","created":"2019-11-07","updated":"2020-10-27 12:22:02","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"18.85","cena_niza_akcijska":"18.85","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"47594","conf_languages_id":"1","name":"Metalac duboka \u0161erpa RASPJEVANA KUVARICA 22cm\/5,7l ","description":"

Pre\u010dnik (cm): 22
\r\nZapremina (l): 5,7
\r\nVisina (mm): 137
\r\nMaterijal: Emajl
\r\nSa poklopcem
\r\nBoja: Be\u017e
\r\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno i mašinsko pranje<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Emajlirano posu\u0111e je dugotrajno, otporno na hemijske uticaje i habanje, jednostavno za odr\u017eavanje. Emajlna prevlaka ima glatku stabilnu površinu neporoznog topljenog stakla, koja sprije\u010dava da se bakterije na njoj zadr\u017eavaju i omogu\u0107uje lako \u010diš\u0107enje i odr\u017eavanje posude. Mo\u017ee se koristiti za pripremanje, \u010duvanje i serviranje hrane, jer spada u red zdravstveno najispravnijih za kontakt sa hranom. Iziskuje manju upotrebu masno\u0107e od pripreme u drugom metalnom posu\u0111u zbog strukture emajla koji je gladak, pa se namirnice manje lijepe za dno posude. Ako je \u010diš\u0107enje redovno i korektno, emajlirano posu\u0111e dugo zadr\u017eava sjaj i boju. 
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\"\"<\/p>\r\n","type":"","short_description":"

Emajlirana posuda sa staklenim poklopcem, linija PRINC<\/p>\r\n","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"_0021_vector_smart_object.jpg","brand_sef_url":"metalac-posude","stock_num":"46"}],"user":"not_logged","type":"product"}