Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Opšti uslovi
Po prijemu porudžbine proizvoda,trgovac ima obavezu da poručene proizvode isporuči ispravne i u navedenom predviđenom roku.U slučaju bilo kakvih izmjena, trgovac je dužan da obavijesti potrošača.

Opis proizvoda
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Ukoliko proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu, proizvod možete vratiti u nekorišćenom stanju sa pripadajućom dokumentacijom, a mi ćemo Vam vratiti novac.

Cijene proizvoda
Cijene proizvoda su izražene u eurima (€) i uključuju PDV u iznosu od 21%. Metalac Market Podgorica” doo Podgorica garantuje cijenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promjenu cijene prije izvršene isporuke. Troškovi dostave se posebno naplaćuju i zavise od mase paketa, a ne od mjesta dostave. Detaljnije o načinu obračuna troškova dostave pogledajte u okviru stranice Isporuka.

Politika privatnosti
Kako bismo obezbijedili zaštitu Vaših prava i približili Vam razloge i način prikupljanja, upotrebu, povezivanje, objavljivanje i korišćenje ličnih podataka, postupamo u skladu sa sledećom Politikom privatnosti.

Podaci o ličnosti koje prikuplja Metalac Market  su osnovne informacije o ličnosti neophodne za realizovanje poslovanja Online prodavnice i to su:

 


Opšte informacije

Prije prikupljanja ličnih podataka, Online prodavnica obavještava lica na koja se prikupljanje odnosi o sljedećem:

1. Pravno lice Metalac Market Podgorica  d.o.o.Podgorica , ul. Simona Ivanova br.1, PIB 02626756 odgovorno je za prikupljanje i obradu ličnih podataka lica.
2. Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka je obezbjeđivanje nesmetanog poslovanja Online prodavnice, bezbjednost korisnika Online prodavnice, omogućavanje elektronske trgovine posjetiocima Online prodavnice u skladu sa odgovarajućim zakonom, kao i informisanje korisnika u svrhe direktnog marketinga putem email, sms i viber obaveštenja, sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
3. Prikupljeni lični podaci koristiće se na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i korisnika usluge direktnog marketinga email, sms i viber obavještenja, sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
4. Pored Metalac Marketa Podgorica d.o.o.Podgorica za korišćenje ličnih podataka ovlašćuje se  povezano društvo Metalac Grupe, Metalac Digital d.o.o. iz Gornjeg Milanovca kao i poslovni partner Contact Service d.o.o. iz Beograda.
5. Posjetioci Online prodavnice svoje podatke o ličnosti dobrovoljno daju. Ukoliko ne žele da budu korisnici Online prodavnice nisu dužni da ostave bilo kakav podatak, ali za registraciju i kupovinu, kao i za učestvovanje u aktivnostima direktnog marketinga obavezno je dostavljanje ličnih podataka.
6. Lice koje je dalo saglasnost za prikupljanje i obradu podataka ima pravo da svoj pristanak bilo kada povuče, što za pravnu posljedicu ima prestanak svojstva korisnika Online prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja i obrade podataka lica koje je povuklo svoj pristanak.
7. U slučaju nedozvoljene obrade, lica imaju pravo na zaštitu podataka o ličnosti kao i drugih Zakonom zagarantovanih prava.
Prikupljanje podataka

Podaci za koje lice pristane da budu predmet prikupljanja i obrade, Online prodavnici Metalac Market Podgorica  biće potrebni i neophodni za pripremu, zaključivanje i realizovanje ugovora o kupoprodaji robe iz prodajnog asortimana, obračun i fakturisanje ugovornih obaveza, dostavljanje predračuna i računa, kao i evidentiranje i rješavanje reklamacija potrošača. Prijavom ili registracijom na Online prodavnici, korisnici će dati saglasnost da mu Online prodavnica dostavlja e-mail, sms i viber obavještenja. Lica zadržavaju pravo odjave sa mailing, sms i viber liste, nakon čega ubuduće neće primati poruke iz oblasti direktnog marketinga.
 

Sigurnost podataka
Online prodavnica Metalac Market Podgorica  preduzimaće sve potrebne i neophodne mjere kako bi se spriječila bilo kakva zloupotreba podataka o ličnosti lica. Lični podaci će se čuvati u elektronskom formatu uz autorizaciju na nivou korisnika i enkripciju na nivou fajl sistema.
 

Raspoloživost podataka o ličnosti
Lica mogu zahtijevati od Online prodavnice Metalac Market Podgorica obavještenje o obradi, uvid ili kopiju svojih podataka o ličnosti, u onom obliku u kom se informacija nalazi. Online prodavnica je obavezna da licu učini dostupnim sve podatke koji se na njega odnose, u stanju u kakvom se nalaze.
 

Ažuriranje podataka o ličnosti
Lica preuzimaju obavezu da Online prodavnicu blagovremeno obavijeste ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti i ažurirati.
 

Ažuriranje Politike privatnosti
Online prodavnica može ažurirati Politiku privatnosti putem izmjena ili dopuna. Stoga se licima predlaže da na Online prodavnici povremeno provjere Politiku privatnosti, kako bi bili obaviješteni o eventualnim izmjenama i dopunama iste. Takođe i putem e-mail, sms ili viber obavještenja, Online prodavnica može lica obavještavati o promjenama Politike privatnosti.
 

Prihvatanje Politike privatnosti
Registracijom na Online prodavnici Metalac Market Podgorica ili prijavom za primanje sadržaja iz oblasti direktnog marketinga, lica potvrđuju da su upoznata i da prihvataju uslove Politike privatnosti.
 

SAGLASNOST I PROMJENE USLOVA

Korišćenje on-line kanala prodaje Metalac Market Podgorica podrazumijeva saglasnost potrošača sa svim navedenim na ovoj stranici naše web prezentacije.
Metalac Market Podgorica je u obavezi da se pridržava svega navedenog, a eventualne izmjene postojećih uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani naše Internet prodavnice i slanja e-mail obavještenja svim registrovanim potrošačima, tj. korisnicima.

ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST ROBE
Svaka roba  ima svoju sliku i opis. U slučaju da roba ne odgovara njenoj slici ili opisu sa sajta potrošač ima pravo da je vrati, pri čemu će mu kompletna vrijednost računa biti nadoknađena.
Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru u roku od dvije godine od dana predaje robe
potrošaču.
Potrošač je dužan da obavijesti trgovca o postojanju nesaobraznosti robe ugovoru u roku od 90 dana od dana od kada je otkrio nesaobraznost, a najkasnije prije isteka roka od 2 godine.

 
GARANCIJA KVALITETA

Metalac Market Podgorica garantuje za kvalitet svih proizvoda iz ponuđenog asortimana. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju podacima navedenim u Internet prodavnici.

Za proizvode koji podliježu garanciji važe sljedeći uslovi:

Davalac garancije obezbjeđuje otklanjanje kvarova na proizvodu u garantnom roku. U slučaju nepodudaranja stvarnih sa propisanim i deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda, trgovac se obavezuje da zamijeni isporučeni proizvod novim ili da kupcu vrati novac.
Garantni rok započinje danom prodaje proizvoda koji podliježe garanciji, pri čemu se taj datum unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Prilikom isporuke dužnost prodavca i potrošača je da izvrše pregled proizvoda i ukoliko postoje mehanička oštećenja, prodavac je u obavezi da zamijeni proizvod novim i dostavi ga potrošaču.
Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stiče se ukoliko je kupljeni uređaj pušten u rad od strane ovlašćenog servisera. Kupac gubi pravo na garanciju ako je kvar nastao nepridržavanjem uputstva za upotrebu ili ukoliko je proizvod pušten u rad od strane neovlašćenog lica.
Za sve proizvode pod garancijom važe pravila koja su navedena u garantnom listu.

 
JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača Crne Gore ( Sl.list Crne Gore br. br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015,070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019) kupovina preko naše internet prodavnice www.market.me.metalac.com smatra prodajom na daljinu.

Potrošač ima pravo da  bez navođenja razloga jednostarno raskine  ugovor zaključen na daljinu u roku od 14 dana od dana predaje  robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koji nije prevoznik.

Potrošač ostvaruje pravo na jednostrani raskid  ugovora popunjavanjem i slanjem obrazca za jednostrani raskid ili druge izjave o raskidu.

Popunjenu Izjavu o raskidu ugovora  potrebno je poslati na adresu Metalac Market Podgorica d.o.o, Podgorica ulica Simona Ivanova br.1 Podgorica  ili elektronskim putem na email adresu metalac@metalacmarket.me.

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe.

Potrošač je dužan da proizvod vrati na adresu  trgovca  “Metalac Market Podgorica”d.o.o, Podgorica ulica Simona Ivanova br.1  bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o raskidu ugovora.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je potrošač  poslao  izjavu o raskidu ugovora, proizvod se više ne može vratiti.


Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Potrošač snosi troškove povraćaja robe.


Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.  Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom potrošača, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obavještenja potrošača o raskidu, ali ne prije povraćaja robe od strane potrošača.

 

Hvala Vam na ukazanom poverenju!